DU ER HER: > forside > projekter > havets ressourcer

havets ressourcer

Akvakultur

Et af de vigtigste fokusområder for Bæredygtig Kystkultur er at sikre et sundt havmiljø og bedre rammevilkår for en ny kystkultur. Vi vil høste og anvende nogle af de mange typer af fisk, skaldyr og havplanter, som vi kender, men ikke bruger i dag. Og sikre at det sker på en forsvarlig og miljøbevidst måde.
Her er nogle eksempler på projekter, som Bæredygtig Kystkultur arbejder med at beskrive lige nu. 


I de danske farvande finder man små blæksprutter, som kun i meget begrænset omfang når frem til de danske middagsborde. Et projekt under Bæredygtig Kystkultur vil arbejde med forsøgsfiskeri af blæksprutter og ser på muligheder for fangst, forædling og kanaler for afsætning.


Tang er godt i gang med at blive lukket ind i det gode selskab, både hos de danske producenter og forbruger, og anvendes i dag både til for eksempel fødevarer, kosmetik og kosttilskud. Men tangen rummer et væld af muligheder – Bæredygtig Kystkultur er med til fortsat at undersøge tangs potentiale, blandt andet som næringsrig ressource.
.Fiskeri

Brislingen er en lillebror til den kendte sild, men bruges primært som industrifisk i dag, dvs. til fiskemel og fiskeolie. Et projekt under Bæredygtig Kystkultur vil undersøge forskellige forædlingsmuligheder for fisken, så den kan skabe mere værdi som spisefisk.


Fjæsingen er bedst kendt som en af havets giftige beboere, men den er en fremragende spisefisk. Bæredygtig Kystkultur vil undersøge nye spændende anvendelses muligheder


Fjordkrabben er noget mindre end sin kendte og populære fætter, taskekrabben, men udnyttes i dag ikke som fødevare. Den er imidlertid en  ressource som kan fiskes naturskånsomt, blandt andet med tejner og ruser. Derfor vil et projekt under Bæredygtig Kystkultur undersøge hvordan fiskeriet kan udvikles, og hvordan de små krabber kan forædles, for eksempel til en form for smagsessens af skaldyr.For eksempler på projekter, se her

.