DU ER HER: > forside > visionVision

Med projektet Bæredygtig Kystkultur vil vi drive en forandring, der sikrer et bæredygtigt livsgrundlag og skaber liv og arbejdspladser i vores kystsamfund.

Vi vil gentænke, hvordan vi kan fiske, høste, forarbejde og sælge havets råvarer på en måde, der er bæredygtig, både miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Vi vil skabe et livsgrundlag, der er så balanceret, holdbart og attraktivt, at andre kystsamfund, både i Danmark og ude i verden, vil lade sig inspirere af Bæredygtig Kystkulturs resultater og ønske at gå samme vej i fremtiden.