DU ER HER: > forside > havplan - og miljø > tværkommunalt samarbejdeTværkommunalt samarbejdeDe østjyske kommuner er forskellige på mange punkter, men har én ting tilfælles, nemlig den østjyske kystlinje, stranden og adgangen til havet. Det betyder, at kommunerne har en fælles interesse i at diskutere visioner og finde fælles fodslag om fremtidens brug af havets og kystens ressourcer, havmiljø og livet på kysten, herunder kystturismen.

Tværkommunalt samarbejde mellem kystkommunerne, fælles holdninger til kystzoneinteresserne og havplanen samt det konkrete indhold i kommuneplanerne er forudsætninger for at udvikle en bæredygtig kystkultur baseret på et rent havmiljø, og for at aktørerne kan planlægge for land og hav i sammenhæng.

Bæredygtig kystkultur har derfor taget initiativ til at kickstarte en proces med deltagelse af en række østjyske kommuner.

Målet er, at det gennem etablering af et tværkommunalt samarbejde om kystzoneinteresserne blandt andet bliver muligt at opstille fælles visioner og udviklingsstrategier. Gennem et fælles indspil til havplanen og en koordineret strategi for kystzoneinteresserne udmøntet i kommuneplanerne, kan dette initiativ medvirke til at sikre rammerne for en meget langsigtet, bæredygtig udvikling i kystområderne.

Komitéen Bæredygtig Kystkultur samarbejder allerede med Norddjurs og Syddjurs kommuner, som desuden begge støtter projektet økonomisk.

Grobund – et nyt fællesskab ved Ebeltoft
Bæredygtig Kystkultur samarbejder med Grobund, som er et kommende grønt og miljøvenligt kraftcenter for iværksætteri, lokale virksomheder, innovation og kreativ udfoldelse. Grobund er under udvikling og holder konkret til i en tidligere fabrik ved Ebeltoft Færgehavn, hvor der på sigt både vil blive etableret boliger, produktionsfaciliteter og kulturelle rum på et bæredygtigt grundlag.

Samarbejdet med Grobund består blandt andet i at understøtte etablering af erhvervs- og produktionsmuligheder for deltagerne i Grobund, hvor fiskeri og anden brug af havets ressourcer kan spille en rolle.

Øvrige samarbejdspartnere og interessenter (opdateres løbende)

· Norddjurs Kommune
· Syddjurs Kommune
· Region Midtjylland
· Nationalpark Mols Bjerge
· Ebeltoft Fiskeriforening
· Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune - Havhaven Ebeltoft Vig
· Foreningen PlanDanmark
· Decibel Fonden
· Nationalpark Mols Bjerge
· Kattegatcentret
· Dansk Algecenter/Kattegatcentret

· Grenå Fiskeriforening
· Bæredygtighedens Hus/Grenå Havn
· Cirkulært Innovationsnetværk Djursland