DU ER HER: > forside > projekter

ProjekterProjektet Bæredygtig Kystkultur er opdelt i et forprojekt og et hovedprojekt. 


Forprojektet blev igangsat den 1. april 2018 og varer ni måneder. Her identificeres nogle af de initiativer, der kan understøtte en holistisk og bæredygtig omstilling af kystkulturen på Djursland.

Slutproduktet er en rapport med en projektbeskrivelse med en oversigt over igangsatte og kommende initiativer og en samlet plan for, hvordan hovedprojektet, kan gennemføres, både med henblik på de konkrete initiativer, økonomi og tidsplan. Læs den fulde rapport her eller en forkortet version af samme her.


I hovedprojektet, som forventes at begynde primo 2019, videreføres allerede igangsatte projekter, og nye initiativer konkretiseres og igangsættes henover de følgende to til fire år.