DU ER HER: > forside > projekter og partnere > havets ressourcer
Et af de vigtigste fokusområder for Bæredygtig Kystkultur er at sikre et sundt havmiljø og bedre rammevilkår for en ny kystkultur. Vi vil høste og anvende nogle af de mange typer af fisk, skaldyr og havplanter, som vi kender, men ikke bruger i dag. Og sikre at det sker på en forsvarlig og miljøbevidst måde.
Her er nogle eksempler på projekter, som Bæredygtig Kystkultur arbejder med at beskrive lige nu. 


I de danske farvande finder man små blæksprutter, som kun i meget begrænset omfang når frem til de danske middagsborde. Et projekt under Bæredygtig Kystkultur vil arbejde med forsøgsfiskeri af blæksprutter og ser på muligheder for fangst, forædling og kanaler for afsætning.


Brislingen er en lillebror til den kendte sild, men bruges primært som industrifisk i dag, dvs. til fiskemel og fiskeolie. Et projekt under Bæredygtig Kystkultur vil undersøge forskellige forædlingsmuligheder for fisken, så den kan skabe mere værdi som spisefisk..Fjæsingen er bedst kendt som en af havets giftige beboere, men den er en fremragende spisefisk. Bæredygtig Kystkultur vil undersøge nye spændende anvendelses muligheder


Tang er godt i gang med at blive lukket ind i det gode selskab, både hos de danske producenter og forbruger, og anvendes i dag både til for eksempel fødevarer, kosmetik og kosttilskud. Men tangen rummer et væld af muligheder – Bæredygtig Kystkultur er med til fortsat at undersøge tangs potentiale, blandt andet som næringsrig ressource.

Fjordkrabben er noget mindre end sin kendte og populære fætter, taskekrabben, men udnyttes i dag ikke som fødevare. Den er imidlertid en  ressource som kan fiskes naturskånsomt, blandt andet med tejner og ruser. Derfor vil et projekt under Bæredygtig Kystkultur undersøge hvordan fiskeriet kan udvikles, og hvordan de små krabber kan forædles, for eksempel til en form for smagsessens af skaldyr.


Tænk, hvis man kunne opdrætte fisk og dyrke grøntsager – lige hvor man havde lyst og stort set uden at påvirke miljøet? Bæredygtig Kystkultur vil undersøge muligheden for at etablere såkaldte akvaponiske anlæg på Djursland. Et akvaponisk anlæg er et lukket system, hvor man for eksempel kan opdrætte ørreder eller rejer i et bassin, og hvor fiskenes affaldsstoffer recirkuleres som gødning til grøntsager eller urter, som dyrkes oven på eller ved siden af bassinet. Anlægget kan designes i alle størrelser, helt fra det lille anlæg til restauranten, der vil fremstille sine egne råvarer til gæsterne, op til større, kommercielle anlæg. Fælles for alle størrelser er, at det lukkede system sikrer en ren, sikker og bæredygtig proces til fremstilling af fødevarer.
.


Måske skal du forberede dig på at undvære det karakteristiske duk-duk-duk, når du i fremtiden ser et fiskefartøj lægge til land i den lokale havn. Men hvad du må undvære i stemning, får du til gengæld igen i bæredygtigthed, for fremtidens fiskefartøjer kan nemlig blive el-drevne. De første el-drevne fiskefartøjer er allerede i funktion i Norge, hvor en båd kan oplade sine batterier med el fra vedvarende energikilder om natten, og arbejde en hel dag på opladningen. Det kan spare verden for udledningerne fra millioner af liter af diesel og sikre et CO2-neutralt fiskeri. Bæredygtig kystkultur vil undersøge mulighederne for at introducere el-drevne fartøjer på Djursland i fremtiden.